Årsbästa poängberäkning

Publicerad 29 januari, 2019

Med bakgrund av medlemmars önskemål om att ändra poängberäkningen för årsbästa, så att ett rättvisare utfall ska ske, har styrelsen vid styrelsemöte 190123 beslutat om 2 ändringar.

– BIR-vinnande hund får nu 10 p (tidigare 5p)
– SGS specialutställning räknas inte in i den totala poängen.

Ändringarna gäller from 2019.