Årets vinstrikaste 2020

Publicerad 31 maj, 2020
På grund av de rådande läget i Sverige har styrelsen beslutat att ställa in tävlingarna i ”årets vinstrikaste” 2020.
Det gäller samtliga tävlingar, både utställning och arbetande griffoner.
 
Vänliga Hälsningar Styrelsen