Kallelse Svenska Griffonsektionens årsmöte 2023

Publicerad 18 januari, 2023

VAR? Enbart digitalt via Teams

NÄR? Söndagen 19 februari kl 14:00

För att anmäla sig till årsmötet kan ni klicka på länken här:

Eller via mejl till SGS sekreterare Julia Hierner: julia.hierner@yahoo.se

Senast 13/2

Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga via hemsidan senast 10 dagar innan årsmötet.

Motioner skall inkomma till styrelsen senast 29/1 och skall vara undertecknade. Skickas inskannade till sekreterare julia.hierner@yahoo.se eller via post till Julia Hierner, Norrudden rättaregården 1, 17995 Svartsjö.