Välkommen till
SVENSKA
GRIFFONSEKTIONEN

Välkommen till
SVENSKA
GRIFFONSEKTIONEN

Avel & hälsa

Valphänvisning genom Griffonsektionen

Är du intresserad av att köpa en valp och/eller har frågor om valphänvisning är du varmt välkommen att kontakta vår valphänvisare Pernilla Kling på telefonnummer 076-197 61 61 alternativt via e-post pernilla.kling@live.se.

Medlemmar som nyttjar Svenska Griffonsektionens valphänvisning förbinder sig att följa Rekommendationerna i de rasspecifika avelsstrategierna och
SKKs grundregler.

Är du medlem och önskar valphänvisning, vänligen fyll i obligatoriska uppgifter i formuläret nedan. Hänvisningen gäller tills valpar uppnår 12 veckor ålder. Hänvisningen kan sedan förlängas med en månad i taget om så önskas. Som uppfödare förbinder du dig att meddela valphänvisaren vartefter valparna säljs och samtidigt då betala ett gåvomedlemskap för valpköparen.

Lämna detta fält tomt
För- och efternamn
Namn, registreringsnummer, vid officiellt utställd hund; eventuella pris och titlar.
För senast utförd patellaundersökning
För senast utförd ögonlysning
Namn, registreringsnummer, vid officiellt utställd hund; eventuella pris och titlar.
För senast utförd patellaundersökning
För senast utförd ögonlysning
Anges i procenttal
Ange gärna antal tikar och hanar
Ange kön, hårlag och färg
Råd inför valpköp


En valp skall aldrig hämtas från uppfödaren innan den är 8 veckor, den får gärna hinna uppnå en ålder på 9-10 veckor.

I samband med överlåtelsen skall uppfödaren lämna:

  1. Svenska kennelklubbens registreringsbevis.
  2. Veterinärintyg med valpens hälsotillstånd (intyget får vara högst en vecka gammalt vid överlåtelsen).
  3. Intyg på de vaccinationer som valpen fått.
  4. Vid köpet skall ett kontrakt skrivas på (Svenska Kennelklubbens avtal). På avtalet skall det framgå vilka försäkringar som valpen eventuellt har.
  5. Numera skall uppfödaren också låtit ID-märka valparna med mikrochip eller örontatuering.
  6. Svenska kennelklubben har kostnadsfri rådgivning som man kan ha nytta av inför ett valpköp.

Kontrollera att hunden är registrerad i Svenska Kennelklubben innan köp och att registreringsbevis medföljer.

Många uppfödare bjuder sina valpköpare på första årets medlemskap i Griffonsektionen.

Informationsbroschyr

Uppfödarlistan

Som medlem och uppfödare har du möjlighet att synas på sektionens uppfödarlista till en kostnad av 100kr/kalenderår. Betalning sker till plusgiro 69 81 18 – 7 och uppgifter lämnas i formuläret nedan. Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till Julia Hierner på telefonnummer 070-458 40 15 alternativt via e-post till julia.hierner@yahoo.se

Lämna detta fält tomt
Arbetet med RAS

Rasklubben Svenska Griffonsektionen (SGS) har fått i uppdrag av Svenska Kennelklubben (SKK) via Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) att utarbeta denna rasspecifika avelstrategi (RAS). SDHK har delegerat ansvaret till SGS.

Strategin gäller alla som föder upp eller avlar med griffon oavsett om de är medlemmar eller inte i SGS. Denna strategi gäller i femårsperioder eller tills det att ny fakta framkommer.

Rasdokument 

Avelsstatistik

Då avelsstatistik nu finns på SKK-avelsdata har vi valt att enbart hänvisa till SKK:s sida och inte längre ha avelsstatistiken som dokument på hemsidan.

Du hittar avelsdata här

Syringomyeli

Information från Cavaliersällskapet

För att skaffa mer information om problemet med SM i Sverige har SCKCS AR (avelsråd) varit i kontakt med ett par veterinärer som har erfarenhet av SM i Sverige, Martin Rapp på djursjukhuset i Strömsholm, samt Karin Hultin på SLU. Så här långt vet svenska veterinärer väldigt lite om hur sjukdomen är spridd i den svenska populationen. Det som är känt är att det kommer mellan 10-15 fall till Strömsholm årligen samt även en del fall till övriga djursjukhus med MR. Det är redan sjuka djur som når veterinären. Inga studier är gjorda på hela den svenska populationen. Det finns ingen klarlagd arvsgång.

Martin Rapp berättade bland annat om en fransk studie som nyligen genomförts på 16 asymptomatiska cavalierer (dvs utan symptom!) och som visade att drygt 47 % av dessa hade varierande grad av SM, samtliga (100 %) hade lillhjärnebråck med tendens till occipital hypoplasi (missbildat occipitalben i bakre delen av skallen). Om dessa siffror stämmer överens med bilden i Sverige vet vi alltså ingenting om.

Det finns all anledning att ta sjukdomen på allvar, vilket vi också ser från SCKCS sida. Bland annat kommer ett möte under våren äga rum med SKK:s veterinärråd för att bestämma hur vi skall gå vidare.

I dagsläget finns flera allmänhygieniska avelsåtgärder som räcker mycket långt i allt avelsarbete och som särskilt bör beaktas vad gäller SM. Dessa baseras på generell genetisk vetenskap samt de tidiga avelsrekommendationerna som utfärdades av Dr Rusbidge.

Ingen inavel

Ingen avel på djur med symptom. Symptomfritt djur som har avkomma/syskon/förälder med symptom bör endast användas med försiktighet och bara tillsammans med djur som helt saknar symptom i närmaste familjen.
Skjut på avelsdebuten till 3 år.

Sammanfattningsvis kan sägas om sjukdomen att den finns hos många små hundraser med kupolformat huvud. Cavalieren är inte den enda ras som är drabbad utan det finns sannolikt ett samband med skallformen hos de raser som inte har typiska vargproportioner.

Läs gärna om vikten av korrekta avelshygieniska åtgärder. En artikel som heter Kan skadliga gener utrotas? av genetiker Per-Erik Sundgren beskriver vikten av att avla populationen på ett sådant sätt att problemen med skadliga gener minimeras. Det sker framför allt genom att undvika gendubblingar i allelerna hos avkommorna genom att hålla en låg inavelsgrad och en bred användning av avelsdjur, det vill säga att undvika avelsmatadorer.

AR/ Lena & Anja

Den franska studien heter:
Chiari-like malformation and syringomyelia in normal cavalier King Charles spaniels: a multiple diagnostic imaging approach. Den som vill läsa hela studien kan kontakta AR.

Erna-Britt, Anja och Lena ingår i en arbetsgrupp tillsammans med professor Åke Hedhammar, tre veterinärer med erfarenhet av SM, samt en genetiker. En första träff har hållits på SLU, läs rapport från mötet genom att klicka på länken nedan.

Klicka här för Rapport från SM-möte på SLU

Källa: Text lånad med tillstånd från Cavaliersällskapet.

Uppfödare av rasen

Lina Jansson 

Botkyrkavägen 26, 143 30 Vårby

070-628 97 14

bernerberget@gmail.com

Nina Jörgensen 

Finessvägen 3A, 264 39 Klippan

073-146 29 44

nina_liverpool@hotmail.com

Janeth Edlund

Grebyvägen 33, 617 71 Kimstad

073-396 40 86

edlundjaneth2@gmail.com

  • Goblin´s

Aino Landström 

Blåbärsstigen 43, 545 35 Töreboda

070-210 24 26

tandhyg.a.landstrom@hotmail.com

Barbro Berg Almskoug

Skogsvägen 44b, 302 73 Halmstad

070-552 33 79

barbro.almskoug.berg@gmail.com

Julia Hierner 

Norrudden Rättaregården 1, 179 95 Svartsjö

070-458 40 15

julia.hierner@yahoo.se

Pernilla Kling 

Nysätravägen 3, 749 61 Örsundsbro

076-197 61 61

pernilla.kling@live.se

  • Kuröligan

Kristina och Jan Henriksson

Ekorrstigen 18, 952 42 Kalix

070-358 67 55

janhenriksson2009@hotmail.com

Lena Svedell 

Bergsgatan 49, 811 36 Sandviken

070-210 08 85

svedelllena@gmail.com

Emma Fendell 

Alingsås Västra Götaland

070-405 10 07

kennelnewbridge@gmail.com

Irene Norrbin 

Lindtorpsbyn 2, 734 92 Hallstahammar

070-539 94 34

tuvaluva18@gmail.com

Mona-Lisa Palander

Hålabäcksvägen 46, 294 93 Sölvesborg

070-971 93 49

rottmores.kennel@gmail.com

Jessica Granström 

Hedkarbyvägen 40, 81196 Årsunda

076-561 46 11

jessica.granstrom@me.com

Gunn-Ell Sehlstedt

Framnäsvägen 21, Härnösand

0611-60878

walliantsgriffon@hotmail.com

Ordförande

Lina Jansson

Botkyrkavägen 26

143 30 Vårby

070-628 97 14

bernerberget@gmail.com

Vice ordförande

Kristina Henriksson

Ekorrestigen 18

952 42 Kalix

070-358 67 55

henrikssonkristina88@gmail.com

Webbmaster

Sarah Månsson

Rosenlundsängen 10

761 11 Bergshamra

073-800 05 57

snarisen@gmail.com