Se hit!

Publicerad 25 april, 2020

Domare till Griffonspecialen 2021

Nu ger vi alla er medlemmar möjligheten att påverka domarvalet för 2021 års rasspecial i Tvååker.

Max 3 st namnförslag per person får skickas in.
Vi kommer att rangordna domarna efter antal röster och därefter tillfråga dem i den ordningen.

Tänk på att kostnader för resa mm kan spela in på om just ditt förslag är genomförbart, och där har styrelsen rätt att ta dessa besluten om det är ohållbara kostnader genom att avstå.

Skicka dina förslag till utställningsansvarige Martin Lövdahl Fast på ell-ells@telia.com
Senast den 1 maj-2020