Griffonbladet

Svenska Griffonsektionen

Bli medlem

Svenska Griffonsektionen är den officiella rasklubben för Griffon Belge, Griffon Bruxellois och Petit Brabancon.
Bli medlem

Annonsering i Griffonbladet (Digital utgåva)

300.- Helsida färg
150.- Halvsida färg
Betalning sker alltid samtidigt med beställningen.

Plusgiro: 69 81 18 – 7
Kom ihåg att märka inbetalningen med ditt namn & adress.

Betalningen sker till:
Svenska Griffonsektionen

c/o Marie Callert
Rosenhill Ekebergsvägen 77
291 92 Kristianstad

OBS! Förhandsbetalning gäller vid annonsering i Griffonbladet.


Material till Griffonbladet

Som medlem i SGS kan du göra din röst hörd i griffonbladet.
Skriv en artikel om ett för griffonen angeläget ämne, berätta om din första griffon, ge tips och råd mm.
Alla bidrag är välkomna!

Redaktör

Jan Törnblom
Tel. 073-682 99 30
E-post: jan.hackensack@gmail.com

Manusstopp

Manus skickas till Julia Hierner:

1 april
25 maj
24 september
13 december

Julia Hierner
Tel: 070-458 40 15

E-post: Julia.hierner@yahoo.se

Saknar du ditt Griffonblad? Har du skickat in, eller bytt e-postadress? Kontakta vår tidningsutgivare:

Svenska Griffonsektionen
c/o Julia Hierner
Havstenshult 637
31392 Oskarström
Tel: 0704584015
E-post: julia.hierner@yahoo.se