Syringomyelia

Svenska Griffonsektionen

Bli medlem

Svenska Griffonsektionen är den officiella rasklubben för Griffon Belge, Griffon Bruxellois och Petit Brabancon.
Bli medlem

Källa: Text lånad med tillstånd från Cavaliersällskapet.

Information från Cavaliersällskapet

För att skaffa mer information om problemet med SM i Sverige har SCKCS AR (avelsråd) varit i kontakt med ett par veterinärer som har erfarenhet av SM i Sverige, Martin Rapp på djursjukhuset i Strömsholm, samt Karin Hultin på SLU. Så här långt vet svenska veterinärer mycket litet om hur mycket sjukdomen är spridd i den svenska populationen, det som är känt är att det kommer mellan 10-15 fall till Strömsholm årligen samt även en del fall till övriga djursjukhus med MR. Men det är redan sjuka djur som når veterinären, inga studier är gjorda på hela den svenska populationen. Det finns heller ingen klarlagd arvsgång.

Martin Rapp berättade bland annat om en fransk studie som nyligen genomförts på 16 asymptomatiska cavalierer (dvs utan symptom!) och som visade att drygt 47% av dessa hade varierande grad av SM, samtliga (100%) hade lillhjärnebråck med tendens till occipital hypoplasi (missbildat occipitalben i bakre delen av skallen). Men om dessa siffror alls stämmer överens med bilden i Sverige vet vi alltså ingenting om.

Det finns all anledning att ta sjukdomen på allvar, vilket vi också gör från SCKCS sida. Bland annat kommer ett möte under våren äga rum med SKKs veterinära råd och ”vetenskapare” för att bestämma hur vi skall gå vidare.

Men redan i dagsläget finns flera allmänhygieniska avelsåtgärder som räcker mycket långt i allt avelsarbete och som särskilt bör beaktas vad gäller SM. Dessa baseras dels på generell genetisk vetenskap samt de tidiga avelsrekommendationerna som utfärdades av Dr Rusbidge:

Ingen inavel

Ingen avel på djur med symptom. Symptomfritt djur som har avkomma/syskon/förälder med symptom bör endast användas med försiktighet och bara tillsammans med djur som helt saknar symptom i närmaste familjen
Skjut avelsdebuten till 3 år

Sammanfattningsvis kan sägas om sjukdomen att den finns hos många små hundraser med kupolformat huvud, cavalieren är inte den enda ras som är drabbad utan det finns sannolikt ett samband med skallformen hos de raser som inte har ”vargproportioner”.

Läs gärna mer i Camilla Spångbergs arbete från SLU:
http://ex-epsilon.slu.se/archive/00000866/01/Examensarbete.pdf

Läs gärna också mer om vikten av korrekta avelshygieniska åtgärder. En artikel som heter ”Kan skadliga gener utrotas?” av genetiker Per-Erik Sundgren beskriver vikten av att avla populationen på ett sådant sätt att problemen med skadliga gener minimeras. Och det sker framför allt genom att undvika gendubblingar i allelerna hos avkommorna genom att hålla en låg inavelsgrad och en bred användning av avelsdjur, dvs undvika avelsmatadorer.
www.genetica.se/_manuskript/skadliga_gener.doc

AR/ Lena & Anja

Den franska studien heter:
Chiari-like malformation and syringomyelia in normal cavalier King Charles spaniels: a multiple diagnostic imaging approach. Den som vill läsa hela studien kan kontakta AR.

Erna-Britt, Anja och Lena ingår i en arbetsgrupp tillsammans med professor Åke Hedhammar, tre veterinärer med erfarenhet av SM, samt en genetiker. En första träff har hållits på SLU, läs rapport från mötet genom att klicka på länken nedan.

Klicka här för Rapport från SM-möte på SLU