Ras

Svenska Griffonsektionen

Bli medlem

Svenska Griffonsektionen är den officiella rasklubben för Griffon Belge, Griffon Bruxellois och Petit Brabancon.
Bli medlem

Rasklubben Svenska Griffonsektionen (SGS) har fått i uppdrag av Svenska Kennelklubben (SKK) via Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) att utarbeta denna rasspecifika avelstrategi (RAS). SDHK har delegerat ansvaret till SGS.

Strategin gäller alla som föder upp eller avlar med griffon oavsett om de är medlemmar eller inte i SGS. Denna strategi gäller i femårsperioder eller tills det att ny fakta framkommer.

Rasdokument