Om SGS

Svenska Griffonsektionen

Bli medlem

Svenska Griffonsektionen är den officiella rasklubben för Griffon Belge, Griffon Bruxellois och Petit Brabancon.
Bli medlem

Bli medlem i SGS.

Medlemsavgift: 250:-

Helbetalande i Sverige


Familjemedlem: 125:-

Familjemedlemskap kan väljas när annan familjemedlem från samma bostadsadress är helbetalande.


Uppfödarlistan: 100:-

För att ligga med på Uppfödarsidan här på hemsidan.


Gåvomedlemskap: 150:-

Uppfödare kan bjuda sina valpköpare på 1-års medlemskap till rabatterat pris.


Medlem utanför Sverige: 350:-

Helbetalande i Sverige.

Plusgiro: 69 81 18 – 7

Svenska Griffonsektionen
c/o Barbro Berg Almskoug
Skogsvägen 44B
302 73 Halmstad

Betalning från utlandet:
SGS IBAN: SE7495000099603406981187. Ange alltid IBAN kontonummer tillsammans med bankens BIC/SWIFT adress NDEASESS.


Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?