Årets arbetande Griffon

Regler för poängberäkning av ”Årets Arbetande Griffoner”

  • Endast ekipage där ägaren är medlem i Svenska Griffonsektionen kan tävla om titlarna.
  • Resultat räknas endast vid officiella tävlingar.
  • De 5 bästa uppnådda tävlingsresultaten räknas. Om två eller flera ekipage uppnår samma slutpoäng, räknas ytterligare tävlingsresultat tills dess en segrare kan utses.

Poängräkning

Lydnad

Startklass: Ett tävlingsresultat på 120 – 159.5 p ger samma poäng (som tävlingsresultatet) till listan.

160 – 200 p ger resultatpoängen (RP) x 1,1 till listan.

Klass 1 Klass 2 Klass 3
Tävl.resultat 192 – 255,5 p RP RP x 1,1 RP x 1,2
256 – 320 p RP x 1,2 RP x 1,3 RP x 1,4

Rallylydnad

Tävlingsresultat på 70 p och däröver ger poäng I alla klasser.

Nybörjarklass Fortsättningsklass Avancerad klass Mästarklass
RP RP x 1,1 RP x 1,2  RP x 1,3

Agility

Klass 1 Klass 2 Klass 3
Målgång (med fel) 1p 2p 3p
Nollat (felfritt) lopp 2p 3p 4p
Nollat lopp med pinne 3p 4p
Nollat lopp med certifikat  5p

Nosework

Tävlingsresultatet (totalpoängsumman av de 4 söken, minus ev. fel, plus ev. SSE) ger poängen till listan i NW1.

I NW 2 som ovan men med koefficient 1,1 och i NW3 med koeff. 1,2.

”Särskilt Samspelt Ekipage” (SSE) räknas in i tävlingsresultatet, och ger 10 poäng för varje moment som ekipaget fått utmärkelsen i.

Godkänt doftprov räknas som tävling och ger 25 poäng oavsett klass.


Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?