Årets arbetande Griffon

Regler för poängberäkning av ”Årets Arbetande Griffoner”

  • Endast ekipage där ägaren är medlem i Svenska Griffonsektionen kan tävla om titlarna.
  • Resultat räknas endast vid officiella tävlingar.
  • De 5 bästa uppnådda tävlingsresultaten räknas. Om två eller flera ekipage uppnår samma slutpoäng, räknas ytterligare tävlingsresultat tills dess en segrare kan utses.

Poängräkning

Lydnad

Startklass: Ett tävlingsresultat på 120 – 159.5 p ger samma poäng (som tävlingsresultatet) till listan.

160 – 200 p ger resultatpoängen (RP) x 1,1 till listan.

Klass 1 Klass 2 Klass 3
Tävl.resultat 192 – 255,5 p RP RP x 1,1 RP x 1,2
256 – 320 p RP x 1,2 RP x 1,3 RP x 1,4

Rallylydnad

Tävlingsresultat på 70 p och däröver ger poäng I alla klasser.

Nybörjarklass Fortsättningsklass Avancerad klass Mästarklass
RP RP x 1,1 RP x 1,2  RP x 1,3

Agility

Klass 1 Klass 2 Klass 3
Målgång (med fel) 1p 2p 3p
Nollat (felfritt) lopp 2p 3p 4p
Nollat lopp med pinne 3p 4p
Nollat lopp med certifikat  5p

Nosework

Tävlingsresultatet (totalpoängsumman av de 4 söken, minus ev. fel, plus ev. SSE) ger poängen till listan i NW1.

I NW 2 som ovan men med koefficient 1,1 och i NW3 med koeff. 1,2.

”Särskilt Samspelt Ekipage” (SSE) räknas in i tävlingsresultatet, och ger 10 poäng för varje moment som ekipaget fått utmärkelsen i.

Godkänt doftprov räknas som tävling och ger 25 poäng oavsett klass.