Regler för poängberäkning av Årets Griffon

Regler för beräkning av meriter för erhållande av titlarna

”Årets Griffon Bruxellois”, ”Årets Griffon Belge” och ”Årets Petit Brabançon” :

    • Endast hundar vara ägare är medlemmar i Svenska Griffonsektionen kan tävla om respektive titel/vandringspris. Medlemsavgiften ska vara inbetald före den period tävlingen gäller.
    • Resultat räknas endast vid officiella svenska utställningar arrangerade av SDHK eller SKK.
  • Resultat räknas från högst fem olika utställningar och meriterna skall uppnås under minst tre olika domare. Om två eller flera hundar uppnår samma slutpoäng, räknas ytterligare utställnings-resultat (d.v.s. en sjätte, sjunde etc. utställning) till dess en segrare kan utses. Dessa resultat räknas oavsett under vilken domare de erövrats.

Poäng för erhållna meriter räknas enligt följande:

Bästa hanhundsklass

Placering Poäng
1 5
2 4
3 3
4 2

Bästa tikklass

Placering Poäng
1 5
2 4
3 3
4 2

+ 1 poäng för varje slagen (deltagande) hund, av samma kön.

BIR-hunden får 5 poäng plus poäng för varje slagen hund av båda könen. BIM-hunden får poäng för varje slagen hund av det egna könet.

Poäng för placeringar i grupper/BIS-finaler räknas enligt följande:

Bästa i gruppen SKK

Placering Poäng
1 10
2 8
3 6
4 4

Best in show SSK

Placering Poäng
1 10
2 8
3 6
4 4

Best in show SDHK

Placering Poäng
1 5
2 4
3 3
4 2

Anvisningar för publicering av listorna Årets griffon:

Endast medlemsägda hundar tas med på listan Årets griffon. Ägarens namn publiceras. SGS kan ej hindra enskilda att annonsera om den egna hundens poäng under året innan poänglistan publiceras i GB.

Kontakta vår poängberäknare om du har några frågor; julia.hierner@yahoo.se

Poängberäkning för Årets Griffon reviderad 2019-03-13. Reglerna gäller tills vidare.