Regler för poängberäkning av Årets Griffon

Regler för beräkning av meriter för erhållande av titlarna

”Årets Griffon Bruxellois”, ”Årets Griffon Belge” och ”Årets Petit Brabançon” :

  • Endast hundar vara ägare är medlemmar i Svenska Griffonsektionen kan tävla om respektive titel/vandringspris. Medlemsavgiften ska vara inbetald före den period tävlingen gäller.
  • Resultat räknas endast vid officiella svenska utställningar arrangerade av SDHK eller SKK.
  • Resultat räknas från högst fem olika utställningar och meriterna skall uppnås under minst tre olika domare. Om två eller flera hundar uppnår samma slutpoäng, räknas ytterligare utställnings-resultat (d.v.s. en sjätte, sjunde etc. utställning) till dess en segrare kan utses. Dessa resultat räknas oavsett under vilken domare de erövrats.

Poäng för erhållna meriter räknas enligt följande:

Bästa hanhundsklass

Placering Poäng
1 5
2 4
3 3
4 2

Bästa tikklass

Placering Poäng
1 5
2 4
3 3
4 2

+ 1 poäng för varje slagen (deltagande) hund, av samma kön.

BIR-hunden får poäng för varje slagen hund av båda könen. BIM-hunden får poäng för varje slagen hund av det egna könet.

Poäng för placeringar i grupper/BIS-finaler räknas enligt följande:

Bästa i gruppen SSK

Placering Poäng
1 10
2 8
3 6
4 4

Best in show SSK

Placering Poäng
1 10
2 8
3 6
4 4

Best in show SDHK

Placering Poäng
1 5
2 4
3 3
4 2

Anvisningar för publicering av listorna Årets griffon:

Endast medlemsägda hundar tas med på listan Årets griffon. Ägarens namn publiceras. SGS kan ej hindra enskilda att annonsera om den egna hundens poäng under året innan poänglistan publiceras i GB.

Kontakta vår poängberäknare om du har några frågor; julia.hierner@yahoo.se

Poängberäkning för Årets Griffon reviderad 2001-05-06. Reglerna gäller tills vidare.


Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?