Kallelse & årsmöteshandlingarna SGSs årsmöte 2024

Publicerad 21 februari, 2024

VAR? Enbart digitalt via Teams

NÄR? Söndagen 3 mars kl 14:00

Sista anmälningsdag 26/2-2024. Anmäl er genom att mejla sekreteraren Julia, glöm inte skicka ditt namn och medlemsnummer.

• Motioner skall inkomma till styrelsen senast 21 dagar innan årsmötet och skall vara undertecknade. Skickas inskannade till sekreterare Julia eller via post till Julia Hierner, Norrudden Rättaregården 1, 17995 Svartsjö

• Årsmöteshandlingar finns att ladda ner nedan. Vid frågor kontakta Julia 070-4584015 eller ordförande Lina 070-6289714

– Dagordning
– Balansrapport 2023
– Resultatrapport 2023
– Revisionsberättelse 2023
– Verksamhetsberättelse 2023
– Verksamhetsplan 2024
– Budget 2024
– Valberedningens förslag 2024